Бюджеттік бағдарламаларды жүзеге асыру есебі

«Нұр-Сұлтан каласының Мәдениет және спорт басқармасы» ММ 2020-2022 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларын бекіту туралы

«Нұр-Сұлтан каласының Мәдениет және спорт басқармасы» ММ бюджеттік бағдарламаларын бекіту туралы» 2018 жылғы 14 желтоқсандағы № 06-33/258 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

“Нұр-Сұлтан қаласының Мәдениет және спорт басқармасы” ММ бюджеттік бағдарламаларын бекіту туралы”  2018 жылғы 14 желтоқсандағы №06-33/258 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 2019 жылғы 29 тамыздағы №06-33/200 бұйрығы

“Нұр-Сұлтан қаласының Мәдениет және спорт басқармасы” ММ бюджеттік бағдарламаларын бекіту туралы”  2018 жылғы 14 желтоқсандағы №06-33/258 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 2019 жылғы 31 мамырдағы №06-33/124 бұйрығы

«Астана қаласының Мәдениет және спорт басқармасы» ММ Бюджеттік бағдарламаларын бекіту туралы» 2018 жылғы 14 желтоқсандағы № 06-33/258 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 2019 жылғы 7 мамырдағы № 06-33/56 бұйрығы

“Астана қаласының Мәдениет және спорт басқармасы”  ММ “2019-2021 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларын бекіту туралы” 2018 жылғы 14 желтоқсандағы № 06-33/258 бұйрығы

«Астана қаласының мәдениет және спорт басқармасы» ММ «2018-2020 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларды қайта бекіту туралы» № 06/33-170

«2018-2020 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларды бекіту туралы» 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 06-09/164 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы  №  06-33/105 бұйрығы

«2018-2020 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларды бекіту туралы» 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 06-09/164 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы  №  06-33/112 бұйрығы

2018-2020 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларды бекіту туралы;

001 – Жергілікті деңгейде мәдениет, мұрағаттар және құжаттама саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер;

003 – Мемлекеттік органның күрделі шығыстары;

004 – Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу;

006 – Мәдени-демалыс жұмысын қолдау;

007 – Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін сақтауды және оларға қол жетімділікті қамтамасыз ету;

008 – Театр және музыка өнерін қолдау;

011 – Мұрағат қорының сақталуын қамтамасыз ету;

033 – Жол картасы 2020 жұмыспен қамту бойынша қалаларды дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу;

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2016 год;

“2016-2018 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларды бекіту туралы” 2015 жылғы 18 желтоқсандағы № 08-10/223 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы;

“2016-2018 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларды бекіту туралы” 2015 жылғы 18 желтоқсандағы № 08-10/223 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы;

“2016-2018 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларды бекіту туралы” 2015 жылғы 18 желтоқсандағы № 08-10/223 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы;

“2016-2018 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларды бекіту туралы” 2015 жылғы 18 желтоқсандағы № 08-10/223 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы;

“2016-2018 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларды бекіту туралы” 2015 жылғы 18 желтоқсандағы № 08-10/223 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы;

“2016-2018 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларды бекіту туралы” 2015 жылғы 18 желтоқсандағы № 08-10/223 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы;

“2016-2018 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларды бекіту туралы” 2015 жылғы 18 желтоқсандағы № 08-10/223 бұйрығына толықтыру енгізу туралы;

“2016-2018 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларды бекіту туралы” 2015 жылғы 18 желтоқсандағы № 08-10/223 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы;

04 – Проведение социально значимых и культурных мероприятий;

010 – Обеспечение функционирования городских библиотек;

008 – Поддержка театрального и музыкального искусства;

007 – Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним;

006 – Поддержка культурно-досуговой работы;

033 “Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020”;

011 – Обеспечение сохранности архивного фонда;

032 – Капитальные расходы подведомственных учреждений и организаций;

01 “Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, архивов и документации”;

065 “Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц”;

003 – Капитальные расходы государственного органа.

«2018-2020 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларды қайта бекіту туралы» 2018 жылғы 23 тамыздағы № 06-33/170 бұйрығына өзгерісетер енгізу туралы

2017-2019 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларды бекіту/өзгерту бойынша қаулылар

2016-18 жж арналған бюджеттік бағдарламаны бекіту/өзгерту бойынша қаулылар

“2018-2020 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларды бекіту туралы” 2017 жылғы  22 желтоқсандағы  №06-09/164 бұйрығы

“2018-2020 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларды бекіту туралы” 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 06-09/164 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы № 06-33/31 бұйрығы

“2019-2021 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларын бекіту туралы” 2018 жылғы 14 желтоқсандағы № 0633/258 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 2019 жылғы 24 сәуірдегі № 06-33/90 бұйрығы