Басқарманың статистикалық деректері

Мәдениет

2018 жылғы Астана қаласындағы мәдени қызметі саласы
бойынша келудің үлес салмағы

2018 жылда өткізілген іс-шаралардың және келушілердің
саны бойынша мәліметтер